За програмата

Challenge YOU е 12 седмична практическа програма за стартиране на собствен бизнес, която ще спомогне за успешна реализация на вашето предприемаческо пътуване. В рамките на 3 месеца вие ще сформирате екип, ще развиете своята идея, ще разработите прототип на продукта / услугата си и ще представите бизнес и финансова обосновка на проекта.

Програмата е отворена за български студенти – бакалаври, магистри и докторанти от всички специалности и университети, които имат идея за стартиране на бизнес в сферата на иновациите, например:

• Финтех
• Изкуствен интелект
• IoT
• Виртуална реалност
• Здравеопазване
• Чиста енергия
• Агро иновации
• Други

Регистрацията е отворена до 10 март 2019 г.